Garantia d’anul·lació

 

3 € / NIT           guarantee-150x142

 

 

El Grup Sènia us proposa contractar una garantia de cancel·lació que cobreix, sota determinades circumstàncies, el reemborsament de tota o de part de la seva estada.

COBERTURES i AVANTATGES:

 

  • La subscripció del paquet de garantia de cancel·lació és totalment recomanada. L’import és  3 € / nit o 20 € per setmana. Aquesta quantitat s’abonarà íntegrament en el moment d’efectuar la reserva.
  • La garantia de cancel·lació inclou el reemborsament que li correspongui de les despeses de la seva estada previ descompte de les despeses de gestió i de l’import d’aquesta garantia, i prèvia presentació dels justificants de la cancel·lació en els casos que segueixen en aquest document.
  • Grup Sènia  no efectuara cap reemborsament, per cap motiu que no estigui cobert per aquesta garantia.

En el cas que un dels esdeveniments següents passi, abans de la seva arribada:

 • Malaltia greu o accident greu o mort: El titular o cònjuge (o parella legal) o un dels seus ascendents o descendents directes, gendres o nores
 • Mort d’un germà, germana.
 • Danys materials importants de la seva propietat que requereixin imperativament la seva presència
 • Pèrdua del lloc de treball, excepte en contractes de menys d’un any de durada
 • Accident o robatori total del seu vehicle i / o de la seva caravana que passi durant la seva ruta (directa) de camí a l’establiment.
 • L’obtenció, després de la data de reserva, d’un contracte de durada indeterminada per una persona inscrita al servei d’ocupació durant més d’un any.

SERÀ REEMBORSAT

 • Reemborsament del 100%. En el cas que els esdeveniments abans descrits tinguin lloc entre la data de reserva i 30 dies abans de la data prevista d’entrada, serà reemborsat del total donat a compte de reserva com a paga i senyal (deduint les despeses de reserva i el cost de la garantia)
 • Reemborsament del 90% En el cas que aquests esdeveniments tinguin lloc dins dels 30 dies previs a la data prevista d’arribada i hagi pagat la totalitat de la seva estada, serà reemborsat del 90% (deduint el senyal a compte de reserva, els despeses de reserva i el cost de la garantia)
 • En el cas d’anul·lació amb més de 30 dies previs a la data prevista d’entrada, i que el motiu de la seva anul·lació no correspongui a cap dels supòsits anteriors, el total donat a compte com a paga i senyal (deduint les despeses de reserva i el cost de la garantia), podrà ser recuperat en forma de descompte en una altra estada dins de la mateixa temporada i segons disponibilitat.
 • En el cas d’anul·lació abans dels 30 dies previs a la data prevista d’entrada, i que el motiu de la seva anul·lació no correspongui a cap dels supòsits anteriors, el total donat a compte com a paga i senyal NO serà reemborsat ni recuperat.
 • No s’efectuarà cap descompte en el cas de retard en l’arribada o sortida anticipada si el motiu del retard o de la sortida anticipada no correspon a cap dels supòsits anteriors.

 

Si un dels esdeveniments anteriorment esmentats tinguessin lloc durant la seva estada, i hagués d’abandonar el càmping abans de la data prevista de sortida, es reemborsarà el 80% del valor dels dies no utilitzats fins a la data final de la seva reserva.

EXCLUSIONS

  • Danys derivats de guerra estrangera, guerra civil, vaga, efectes nuclears, radioactius o terrorisme.
  • Danys provocats directament pel titular o membres inscrits a la reserva
  • Suïcidi o temptativa de suïcidi del titular o membres inscrits a la reserva
  • Accident, malaltia o mort:
  • Que passi anteriorment a la data d’adquisició de la garantia
  • Que sigui conseqüència d’una malaltia crònica
  • Que afecti a persones majors de 80 anys, llevat que la mort d’aquesta persona es produeixi a menys de 5 dies abans de la data d’inici de l’estada
  • La depressió que porti a una hospitalització inferior a 3 dies.
  • Causes meteorològiques

 

QUÈ HEU DE FER EN CAS DE SINISTRE

  • Dins de les 24 hores següents, avisar al departament de reserves per email de l’incident que us impedeix la partença.
  • Un correu electrònic demanant l’anul·lació de la seva reserva
  • Enviar al departament de reserves els justificants següents:-

-Un certificat mèdic que expliqui la naturalesa, origen i gravetat de l’accident o la malaltia.

-Qualsevol altre prova de l’esdeveniment

Si vostè ja té una assegurança d’anul·lació propia o simplement no desitja contractar la garantia d’anul·lació de SÈNIA, pot indicar-ho per mail a info@rupit.com en un màxim de 48 hores després de fer la seva reserva.